Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhismen

Skapad 2016-04-21 10:16 i Vasa särskola Ludvika
Eleverna ska få insikter om buddhismen idag. De ska också lära sig innebörden av några viktiga begrepp, företeelser och personer inom buddhismen.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

I det här temat kommer du att lära dig vad det innebär att vara buddhist och lite om olika högtider och andra viktiga företeelser inom buddhismen. Du får också veta i vilka länder buddhismen är vanlig idag. Några ord och begrepp som är typiska för buddhismen och några berömda personer i religionen kommer du också få veta mer om.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Enligt kursplanen för högstadiet ingår det att man ska känna till om andra religioners levnadsregler, ritualer, symboler, högtider och berättelser, men också hur religionen påverkar människors sätt att leva. Därför ska det här temat handla om buddhismen.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att använda grundboken " Religion" . Läsa olika texter, diskutera, samtala och göra olika arbetsuppgifter. Vi kommer också att se några filmer och göra ett studiebesök på ett buddhistiskt center.

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl eleven gör arbetsuppgifterna på lektionerna och i vilken grad eleverna deltar och bidrar till resonemang om företeelser inom buddhismen, men även hur väl och självständigt eleven kan arbeta med en fördjupningsuppgift.

Hur du får visa vad du kan:

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

  • SO
    Syfte jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  • SO
    Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  • SO
    Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Matriser

SO
Buddhismen

Rubrik 1

E
C
A
Hur du visar vad du kan.
Resonemang om olika företeelser inom buddhismen
Eleven bidrar till resonemang om företeelser, ritualer och levnadsregler m.m. inom buddhismen och vid jämförelse med t.ex. kristendomen ge exempel på någon likhet och olikhet.
Eleven kan föra enkla resonemang om företeelser, ritualer och levnadsregler m.m. inom buddhismen och vid jämförelse med t.ex. kristendomen ge exempel på likheter och olikheter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om företeelser, ritualer och levnadsregler m.m. inom buddhismen och vid jämförelse med t.ex. kristendomen ge exempel på likheter och olikheter.
Delta i samtal och resonemang om företeelser inom buddhismen och kunna göra jämförelser med t. ex. kristendomen.
Arbetsuppgifterna
Eleven kan bidra till att lösa arbetsuppgifter.
Eleven kan lösa arbetsuppgifter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa arbetsuppgifter på ett väl fungerande sätt.
Arbeta aktivt med såväl givna som valda arbetsuppgifter.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt.
Använda de ämnesspecifika orden, begreppen och symbolerna i sina resonemang och arbetsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: