Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Jämvikt Trollets 5 åringar

Skapad 2016-04-21 10:36 i Medarbetarsamtal Birgitta Berg Hellquist Mölndals Stad
De äldsta barnen utforska naturvetenskap
Förskola

Projekt Jämvikt Utifrån en upplevelse i skogen där två barn hittade en bräda. De lade den över en stock och vips så hade de en gungbräda.

Innehåll

Syfte

Fördjupa barnens intresse för jämvikt och tyngdpunkt.

Väcka frågeställningar om jämvikt, lika -olika, tung - lätt.
Ge barnen möjlighet att uppleva, utforska, skapa och experimentera dessa begrepp genom olika aktiviteter.

Vad är jämvikt?

Hur blir det jämvikt?

För oss pedagoger:

Att utveckla vår pedagogiska dokumentation och vårt kunnande inom naturvetenskap och teknik.

Mål

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att:

 • Förändra sitt kunnande genom att få experimentera och undersöka fysikaliska fenomen som t.ex. tyngdkraft, hävstångseffekt och vikt.
 • Utveckla sin matematiska förmåga och sina språkliga färdigheter och lära sig nya begrepp.
 • Utveckla sina intressen inom naturvetenskapen och få en grundförståelse för naturvetenskap.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Uppföljning sker kontinuerligt via vårt arbetslags reflektion.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: