Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Radio Glunten - Ekeby live! vt 2016

Skapad 2016-04-21 13:09 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska

Sommarpratare och vinterpratare i all ära, men nu är det dags för "Radio Glunten - Ekeby live" att börja sända! Du planerar ett kort radioprogram, där du fokuserar på en händelse, på en känsla eller en tanke. Du spelar musik som förstärker det du vill berätta.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du planerar och genomför ett kortare radioprogram live av typen "Sommar" inför publik. I programmet berättar du om ett avgränsat tillfälle eller en händelse. Du kombinerar din berättelse med musik för att förstärka och levandegöra din berättelse. Tänk på följande när du skriver:

- att du skriver om en kort händelse eller ett ögonblick 

- att du använder många beskrivande ord (adjektiv) 

- att du gestaltar personer eller känslor

- att du beskriver detaljer så noga du kan. 

- att du försöker få med många sinnen (lukt, syn, smak, hörsel)

Programmet är ca 5-10 min långt inklusive musikinslag. Tänk på att öva på din text innan du framför den. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- Hur väl du kan berätta och förmedla detaljer och känslor i ditt radioprogram.

- Hur väl du kan framföra ditt radioprogram (språk, innehåll, disposition och anpassning till mottagare).

- Hur väl du kan kombinera din text med musik, så att budskapet blir tydligt och levande samt förstärks.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi påbörjar arbetet v 17 med introduktion. Redovisning v 20-21.

Matriser

Sv
Radio Glunten - Ekeby live!

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Skriva manus till radioprogrammet
Ditt manus innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Ditt manus innehåller utvecklande gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Ditt manus innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Du ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Levandegöra texten med musik
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olka delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Planera radioprogammet (språk, innehåll, disposition och anpassning till mottagare)
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: