Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Rörelse v. 42-51 ht 2015, åk 4-6

Skapad 2016-04-21 14:04 i Gruvrisskolan Falun
Innehåll, bedömning och dokumentation för idrotts och hälsa-undervisningen v. 42-51
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Du ska få träna din rörelseförmåga i olika fysiska sammanhang och med hjälp av olika redskap och musik.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att :

Kopplingar till läroplan

  • Idh
    Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
    Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh
    Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Konkretisering av mål

Du ska få utveckla din rörelseförmåga med hjälp av t.ex. bollar, hopprep mm
Du ska få utveckla din rörelseförmåga med hjälp av andra redskap, t.ex. bommar, plintar mm.
Du ska få utveckla din rörelseförmåga till musik, på olika sätt, t.ex. rytmövningar, enkla danser mm.
Du ska lära dig dig om styrke- och konditionsträning.
Du ska få utveckla din förmåga att planera, genomföra och värdera olika fysiska aktiviteter.
Du ska utveckla din förmåga att förebygga risker vid olika typer av fysisk aktivitet

Innehåll

Åk 4-6; Du ska få träna sammansattagrundformer i med hjälp av gymnastikredskap och andra redskap.
            Du ska få träna rörelse i olika lekar,spel, idrotter samt danser och rörelse till musik.
            Du får träna takt och rytm i danser och rörelser till musik.
            Du ska få lära dig kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer, t.ex. styketräning och konditionsträning.
            Du ska få lära dig att förebygga skador, t.ex. hur man gör en uppvärmning.
            Du ska få träna på ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och
            självbild.
            Du ska få lära dig säkerhet och hänsynstagande, t.ex genom att följa regler i lekar och spel.

Bedömning och dokumentation

Bedömning;
Hur du deltar i lekar, spel, idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Hur du varierar och anpassar dina rörelser i olika aktiviteter.
Hur du anpassar dina rörelser  till takt och rytm, i danser och rörelser till musik.
Hur du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och hur väl underbyggda resonemang du kan föra om olika aktiviteters påverkan på hälsa och den fysiska förmågan.
Hur du kan beskriva hur man förebygger skador förknippade med lekar, spel och idrotter. 
Du ska få prova självvärdering och kamratbedömning.

Dokumentation;
Praktiska ,enskilda och gruppredovisningar. Muntliga redovisningar och diskussioner. Filmdokumentation.

Matriser

Idh
Bedömning utifrån kunskapskrav Idrott och hälsa årskurs 6, med hänsyn tagen utifrån förväntade kunskaper i respektive åk.

Tränar
Nivå E
Nivå C
Nivå A
För att nå E
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
För att nå E
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
För att nå E
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
För att nå E
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
För att nå E
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: