Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP- Life in Britain

Skapad 2016-04-21 15:47 i Öjersjö Brunn Partille
I detta arbetsområde ligger fokus på att läsa engelsk text och lyssna på engelskt tal. Att bli skickligare på att urskilja detaljer och nyanser samt lära dig nya ord och fraser.
Grundskola 7 – 9 Engelska

I detta arbetsområde ligger fokus på att läsa engelsk text och lyssna på engelskt tal. Att bli skickligare på att  urskilja detaljer och nyanser samt lära dig nya ord och fraser.

Du ska visa att du medvetet arbetat med Section 6 genom att följa med i veckoplaneringen. I detta arbetsområde kommer vi att ha några texter i läxa. Avslutningsvis sker läs- och hörförståelse (samtliga texter är från Section 6).

För bedömning se under LÄS- och HÖRdelen i matrisen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.

Kunskapskrav som testas

 • läsförståelse
 • hörförståelse

Arbetsform

Under arbetsområdet kommer vi att studera texter om livet i Storbritannien.

Vi kommer att träna på olika läs- och hörövningar.

Vi kommer att använda läroboken WINGS7 Section 6 (+ tillhörande ljudfiler).

Vi kommer att se på kortfilmer och olika nyhetsprogram.

Avslutningsvis sker läs- och hörförståelse (samtliga texter tar från Section 6).

Matriser

En
Engelska åk 7-9, Öjersjö Brunn.

LÄSA och FÖRSTÅ

>>>
>>>
>>>
>>>
Att förstå och uppfatta engelsk text.
I lätt-tillgängliga texter i olika genrer kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I lätt-tillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
I lätt-tillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
I lätt-tillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå så väl helhet som detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Samt med godtagbart resultat agera utifrån det lästa innehållet.
Samt med tillfredsställande resultat agera utifrån det lästa innehållet.
Samt med gott resultat agera utifrån det lästa innehållet.
Strategier vid läsning av engelsk text.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.

LYSSNA och FÖRSTÅ

>>>
>>>
>>>
>>>
Att förstå och uppfatta engelskt tal.
I talad engelska i måttlig tempo kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå så väl helhet som detaljer.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att välgrundat och nyanserat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Samt med godtagbart resultat agera utifrån det hörda innehållet.
Samt med tillfredsställande resultat agera utifrån det hörda innehållet.
Samt med gott resultat agera utifrån det hörda innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: