Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division

Skapad 2016-04-21 15:55 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik

Du ska få lära dig ett nytt räknesätt, division.

Innehåll

Efter detta område ska du kunna:

Upptäcka sambandet mellan division och multiplikation.

Använda bråk - hälften, tredjedel, fjärdedel.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Så här kommer vi att arbeta med detta:

Du kommer att:

 • Delta i gemensamma genomgångar och matematiska samtal
 • Räkna i mattebok och på arbetsblad
 • Räkna på I-pad
 • Arbeta praktiskt
 • Arbeta i grupp
 • Arbeta enskilt

Förmågor som du kommer att få träna i detta arbetsområde:

Din förmåga att göra beräkningar när du räknar division.

Din förmåga att lösa matematiska problem (läsuppgifter)

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser

Ma

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hur väl du beräknar division.
Du klarar med hjälp av konkret material att göra dina beräkningar.
Du klarar på egen hand att göra dina beräkningar.
Du kan lätt att göra dina beräkningar och kan förklara hur du tänker.
Hur väl du kan beräkna bråk.
Du kan med hjälp av konkret material beräkna bråk.
Du klarar själv att beräkna bråk.
Du kan lätt beräkna bråk och förklara hur du tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: