Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2016-04-21 18:12 i Marklundskolan F-6 + 7-9 Västerteg
En planering för att vi ska lära oss grundläggande begrepp i statistik.
Gymnasieskola Matematik

Statistikens grunder

 

Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.[1] I arbetet används också element från kognition, psykologi,data- och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder.

Resultatet, som också kallas statistik, presenteras ofta i numerisk form i absoluta tal, frekvenstal, proportionerade tal, medeltal, i tabeller med tidsserier eller med andra jämförelsetal och illustreras ofta även i diagram eller figurer [2]. Resultatet används dels för att visa hur något är befattat för tillfället, dels ibland som ett verktyg för att via induktion förutsäga framtida händelser. Statistik används inom många vetenskapliga discipliner, från naturvetenskap till humaniora, men även inom politik ochaffärsvärlden.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: