Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlestondans åk 9 vt 2016

Skapad 2016-04-21 20:50 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Äntligen är det dags för ett nytt dansmoment! Under detta arbetsområde så kommer du att få arbeta med valfri dans. 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är att;

 • Utveckla din förmåga att utför olika rörelser i takt, rytm & sammanhang.
 • Utveckla din förmåga att planera och praktiskt genomföra en dans.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

 • hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser i takt/rytm till musiken och till dansens karaktär!

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  C 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  A 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde så kommer ni tillsammans att välja ut en dans som ni vill arbeta med. Gärna något som ni sedan kan använda under revyn. Den dans som ni väljer ska ni därefter träna in och slutligen redovisa genom att du spelar in dansen och lämnar in till mig på google classroom.

OBS!! Ta med er dator vid samtliga tillfälle! Både för att kunna  spela in er själva i ett formativt syfte men även för att kunna titta på den valda danskoreografin. 

 

Efter avslutat arbetsområde ska du även göra en självbedömning i matrisen nedan!

Matriser

Idh
Dans Vt 2016 åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse & taktkänsla
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du klarar av att utföra några av de olika stegen i takt/rytm till musiken. Du visar upp en viss säkerhet vid stegövergångar men har svårt att bibehålla takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett till viss del välfungerande sätt utifrån aktivitetens sammanhang.
Du klarar av att utföra merparten av de olika stegen av i takt/rytm till musiken. Du visar upp en relativt stor säkerhet vid stegövergångar och klarar oftast av att byta steg utan att tappa takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett relativt välfungerande sätt utifrån aktivitetens sammanhang.
Du klarar av att utföra samtliga steg i takt/rytm till musiken. Du visar upp en stor säkerhet vid stegövergångar och utför dessa utan att tappa takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett välfungerande sätt. utifrån aktivitetens sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: