Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden, sten- och bronsåldern. Åk 3, vt 2016

Skapad 2016-04-21 22:19 i Stureskolan Hedemora
Ett arbetsområde som berör istiden, sten- och bronsåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vilka spår av istiden kan vi se i vår natur idag?

Hur levde människorna på jägar- och bondestenåldern?

Varför kallar vi tiden som kommer efter stenåldern för bronsåldern?

Detta är några av de frågor som du kommer att stöta på när vi jobbar med det här arbetsområdet.

Innehåll

Viktiga ord och begrepp:

istid, rullstensås, rundhäll, flyttblock, jättegryta, forntid, stenålder och bronsålder

Centralt innehåll, Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

När vi jobbat med detta arbetsområdet ska du:

 • kunna ge exempel på några spår av istiden som vi kan se i naturen idag, exempelvis rullstensåsar och flyttblock.
 • kunna ge exempel på några ord eller delar av ord som vi använder idag och som har sitt ursprung i forntiden.
 • kunna berätta något om hur man skaffade mat på sten- och bronsåldern.
 • kunna berätta något om hur man bodde på sten- och bronsåldern.
 • kunna berätta något om hur familjerna kunde se ut och vilka olika roller man hade i familjen under sten- och bronsåldern.
 • kunna samtala om hur det kunde vara att vara barn på sten- och bronsåldern, jämfört med idag.
 • kunna ge exempel på några historiska källor som vi kan använda oss av idag för att få veta mer om det som hände bakåt i historien.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att:

 • läsa och prata om faktatexter tillsammans.
 • använda oss av bilder som vi samtalar om.
 • formulera faktatexter tillsammans och enskilt utifrån det vi läst och pratat om.
 • se på faktafilmer.
 • rita och måla bilder utifrån det vi arbetat med. 
 • göra jämförelser mellan livet förr och nu. Se likheter och skillnader.

Så här visar du vad du har lärt dig:

 • Du deltar aktivt då vi pratar och resonerar, i helklass och i mindre grupper.
 • Du dokumenterar det vi arbetar med i form av enkla texter och i bilder.
 • Du skriver enkla faktameningar och faktatexter.
 • Du ritar bilder som du berättar om.
 • Du följer de instruktioner som ges i arbetet.
 • Du jämför dina upptäckter med andra upptäckter som gjorts i klassen.
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: