Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resan- moderna språk tyska år 8-9

Skapad 2016-04-21 22:54 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
En samtalsövning
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Genomförande

Arbetsgång

Ni kommer att förbereda er inför ett muntligt samtal med en klasskamrat. Uppdraget är att planera en resa från start till slut. När ni beställer resan och hur ni packar, vad ni gör på resan och vilka hinder som uppkommer t.ex på flygplatsen. Allt skall med! 

Ni ska inte skriva dialoger utan bara förbereda er inför ett samtal. Det räcker alltså med stödord. 

Förbered er enskild och noga!

Examinationstillfälle

Ni kommer att examineras i grupp av två och med mig som lyssnare. Jag kommer även att spela in samtalen. Detta kommer att ske vecka 17 och därför är det viktigt att ni förbereder er väl. 

Examinationen går ut på att ni ska samtala i ca. 10 minuter genom telefon,Skype eller på något annat sätt om resan.

Bedömning

Jag bedömer interaktionen mellan er, alltså hur ni håller samtal med varandra, vilka strategier ni har vid svåra situationer och  begripligheten i samtalen. 

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: