Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

!Viva España!

Skapad 2016-04-22 08:29 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Tema Spanien
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Spanien är ett fängslande land med en spännande historia. Hur kunde de spanska erövrarna lägga under sig så stora delar av världen så snabbt, varför blev det inbördeskrig i Spanien och mellan vilka år varade det och vad hände egentligen vid Guernica?

Här är några frågor som vi söker svar på samtidigt som vi lär oss om normer och regler bland ungdomar i Spanien och vidskepelse som finns i Spanien precis som i Sverige. 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Den stora biten det här arbetsområdet kommer vara kulturell, social och historisk kunskap om Spanien. Men fler kunskapskrav ingår:

Hörförståelse kommer testas på provet genom att du får höra en text, liknande den du hörde v14 om spanska inbördeskriget, i hörförståelsen kommer också ingå något om Guernica och något från texten på sid 40 i textboken. 

Läsförståelse och skriva v12 läste du om Felix och hans kval på San Valentín (sid 30-31 i textboken) på provet kommer du få dels svara på några frågor utifrån en liknande text men också precis som på lektionen skriva vad du tycker att personen i texten borde göra. Vissa delar av provet som testar dina kunskaper om Spanien kommer också vara på spanska och du får där när du svarar en chans  att visa att du förstår frågorna, vissa delar där du beskriver olika aspekter av Spanien kommer du också göras på spanska, du får där en chans att visa att du kan skriftligen beskriva detta. För att vi ska kunna förstå mer och skriva mer avancerade texter på spanska kommer vissa mer rent grammatiska moment också ingå som verbböjningar, genitiv och bindeord. 

Muntligt Under två veckor arbetar vi i arbetspar med häften om Spanien, de innehåller olika aspekter och fakta om Spanien. Ni väljer i paren vad ni vill göra en muntlig presentation om som ni spelar in. 

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formulera sig och kommunicera i tal.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal.
Muntlig presentation
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift.
Presentationer och beskrivningar i sammanhängande skrift.
Skriva Hur väl du kan beskriva vad du tycker en person i en spansk text ska göra samt vissa moment där du beskriver spansk kultur.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Tydligt talat språk som är och beskrivande.
Läsförståelse Hur väl du förstår en text som beskriver en persons kärlekskval samt frågor och kortare texter som Spanien.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Tydligt talat språk som är beskrivande.
Hörförståelse Hur väl du kan förstå och uppfatta detaljer i en muntlig beskrivning av spanska inbördeskriget
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Realia Hur väl du förstår och kan presentera olika aspekter av Spaniens historia, vardagsliv och kultur.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: