Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2016-04-22 08:30 i Apelskolan Falkenberg
Vi går igenom frihetstiden, dels genom att ni själva läser om tiden i läroböckerna men även med genomgång i klassen.
Grundskola 6 Historia

Vi går igenom frihetstiden genom keynote och noggranna genomgångar i klassrummet. Ni kommer också att arbeta individuellt och gemensamt i lärobok med tillhörande instuderingsfrågor kring ämnet.

Innehåll

Mål

Genom att du får kunskap om frihetstiden, så kommer du enklare förstå hur det var förr i världen och hur det hänger ihop efter stormaktstiden som vi gått igenom tidigare. Det är bra om du börjar kunna jämföra skillnader och likheter mellan frihetstiden, andra historiska epoker och dagens Sverige så du utvecklar din analysförmåga. Du ska också kunna placera och känna igen några för frihetstiden typiska historiska personer, händelser och hur vanligt folk hade det/gjorde jämfört med idag, vilket även detta är träning i din analysförmåga. Genom att själv fundera ut vilka spår som finns kvar idag från frihetstiden, tränar du också din metakognitiva förmåga att kunna tolka och ha omdömen om tiden. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Undervisning och arbetsformer?

Arbetssätt.
- Genomgång via keynote samt klassdiskussion om frihetstiden.
- Söka och sammanställa fakta via böcker, film och Internet
- Läsa på egen hand och arbeta med uppgifterna till texten

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande i arbetet med de olika uppgifterna. Bedömningen sker utifrån skolverkets betygskriterier.

 • Kunskapsprov
 • Muntlig aktivitet på lektionen
 • Eget arbete med uppgifter till lärobok

Jag bedömer din förmåga att;

- Sammanfatta och förklara händelseförlopp - din procedurförmåga

- Förklara och använda begrepp kopplade till stormaktstiden - din begreppsförmåga

- Kunna föra ett självständigt resonemang och dra slutsatser utifrån fakta - din analysförmåga

- Själv söka, välja, tolka och värdera bland källor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: