Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 vt -16: Essen

Skapad 2016-04-22 09:58 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Terminen avslutas med tema Essen. Guten Appetit!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Terminen avslutas med tema Essen. Guten Appetit!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Konkretiserade mål

I detta temaområde kommer du få utöka ditt ordförråd, lära dig hur du beställer på restaurang/café och förstå och följa ett recept. 

Undervisningen

Du kommer träna på olika matord och fasta uttryck som är användbara i mat- och beställningssituationer.

Du kommer också lära dig att läsa ett recept på tyska och sedan baka i hemkunskapssalen där du visar att du kan följa det.

Du kommer läsa och skapa egna dialoger tillsammans med de andra i klassen. I grupp väljer ni ut en av dialogerna som ni skrivit och spelar in den på film eller spelar upp den som en teater. 

Grammatik: Du kommer lära dig en ny verbform; Modala Hjälpverb.

Temat avslutas med ett skriftligt och muntligt test där du visar att du lärt dig orden och de viktigaste fraserna inom ramen för temat samt att du kan böja och använda de modala hjälpverben.

Bedömning

Jag kommer bedöma dialogen du skriver, ert grupparbete samt testet i slutet av temat. 

Matriser

M2
Tyska åk 7: Essen

Reception

- förståelsen av det du hör och läser på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hur du visar vad du förstått
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: