Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mon Week-end

Skapad 2016-04-22 11:00 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

- Qu’est- ce que tu as fait ce week-end? * Rien de spécial. - Ah bon... moi, j’ai été au cinéma et j’ai travaillé dans le magasin de mon père.

Innehåll

Mål

Syftet med denna uppgift är att du ska utveckla och öva din förmåga att tala franska.

Arbetets innehåll

Vi har tidigare jobbat och haft förhör på passé composé (dåtid). Nu repeterar vi och gör en muntlig uppgift. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi repeterar dåtid och samlar ord och fraser gemensamt. Vi använder lektionstid till förberedelse och övningssamtal där du får feedback från mig. 


Du redovisar dina kunskaper muntligt genom att delta i ett  samtal som spelas in på lektionstid.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen av samtalet görs i matrisen nedan.

Reflektion

# Hur mycket franska talar du på lektionerna?
# Använder du lektionstiden på rätt sätt?

Matriser

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk; tala, Mon Week-end

Din förmåga:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
att tala begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en tysk/ fransk/ spansktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra mig förstådd på målspråket.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang om något du känner till.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och försöker variera dig.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att uttala
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten.
Du har ett korrekt uttal.
att fånga melodin i språket
Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Din intonation närmar sig målspråkets.
att tala med flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar vid flera tillfällen.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har inga problem att uttrycka dig. Du har bra flyt med naturliga pauser. Du verkar tänka på tyska/franska/spanska.
att använda grammatik
Du använder, inte tempus för förfluten tid. = passé composé
Du försöker vid några tilfällen att använda passé composé, men du visar osäkerhet.
Du försöker använda passé composé. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du använder passé composé. Du gör få grammatiska fel.
att bygga meningar
Du gör korta meningar. Du startar dina meningar på liknande sätt. Ibland saknar dina meningar verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta men korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du försöker binda ihop satser.
Du varierar menings-byggnaden. Du binder ihop satser och stycken på olika sätt. Du börjar meningarna på olika sätt.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du förblir tyst. Du pratar svenska eller engelska.
Du använder gester. Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i tyska/franska/spanska Du förenklar det du vill säga.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.
att delta i samtal
Du deltar inte i samtalet.
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer ibland en enkel följdfråga.
Du tar ansvar för att samtalet fungerar genom att ställa frågor, lyssna på svaren och reagera på det du hör
Du driver på samtalet. Du hittar på nya saker att säga eller fråga om.. Du samtalar fritt och naturligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: