Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quel temps fait-il?

Skapad 2016-04-22 11:33 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Arbete om vädret efter kapitel 4 i Chez nous 2.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under denna period arbetar vi främst med följande förmågor: Lyssna – Läsa – Tala

Vi ska samtala om väder, lära oss årstider, månader och veckodagar.

Innehåll

Mål, syfte och genomförande

Mål: (Vad ska du kunna göra?)

 • Förstå en enkel väderleksrapport
 • Förstå enkla texter om väder (oväder)
 • Samtala om vädret med lämpliga fraser

 Syfte: (Varför ska du kunna detta?)
Du utvecklar förmågan att:

 • förstå tydligt talat språk och enkla texter om vardagliga ämnen,
 • uttrycka dig muntligt i olika situationer,

Genomförande: (Hur ska vi träna detta?)
Vi kommer att:

 • läsa texter och göra övningar i läroböckerna
 • öva in ord och fraser om väderleksförhållanden och repetera dagar, månader och årstider
 • lyssna på väderleksrapporter
 • samtala om vädret (och oväder) under olika årstider

Material: (Vad ska vi arbeta med?)

 • Textboken s.70-75 + Övningsboken s.84-91
 • Extra material

                            

Redovisning: (Hur märker/visar du vad du lärt dig?)
Du visar att du

 • förstår alla orden i detta häfte
 • kan använda glosorna, som vi haft i läxa, i nya meningar
 • förstår de texter vi läser
 • kan lyssna på och förstå en väderleksrapport
 • kan prata om olika väderleksförhållanden på ett begripligt sätt

Uppgifter

 • Berätta om vädret

Matriser

M2
Quel temps fait-il?

Muntlig och skriftlig produktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig redovisning
Du talar mycket kortfattat och enkelt men begripligt med enstaka ord och fraser.
Du talar enkelt och relativt tydligt och försöker använda några längre meningar.
Du talar tydligt och använder längre meningar.

Strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig samt skriftliga strategier
Du försöker använda en strategi när du inte kan ett ord, t.ex. att förklara ordet med andra ord på tyska, använda en synonym eller slå upp i en ordbok och du lyckas ibland.
Du försöker använda en strategi och lyckas oftast. Du använder ordbok innan du frågar läraren och lyckas ofta slå upp rätt ord.
Du använder en eller flera strategier för att komma på vilket ord du söker. Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet.

Ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord om väder
Du kan på ett enkelt sätt tala och skriva om vädret.
Du kan på ett enkelt och relativt flytande tala och skriva om vädret.
Du kan tala och skriva om vädret på ett utförligt sätt.

Språkliga företeelser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grammatiska strukturer och stavnin
Du skriver på ett förståeligt sätt även om stavning och grammatiska strukturer så som stor bokstav på substantiv inte är helt korrekta
Du stavar på ett till största del korrekt sätt samt använder grammatiska strukturer, t.ex. stor bokstav på substantiv, mestadels korrekt.
Du är säker på stavning samt grammatiska strukturer för denna nivån. Till exempel böjer du verb korrekt och skriver substantiv med stor bokstav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: