Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik- virkning

Skapad 2016-04-22 12:42 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Eleven ska öva på tekniken virkning och bestämmer sedan efter egen idé det färdiga arbetet.
Grundskola 4 Slöjd
...

Innehåll

1. Inledning:

Kopplingar till läroplan

  • Sl  4-6
    Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

2. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

3. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

  • Sl  4-6
    Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

4. Konkretiserade mål:

Du ska träna finmotorik genom lära dig virka. Främst tränar vi på att göra löpögla och luftmaskor.

5. Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång.

6. Undervisning:

Fakta:
Muntliga instruktioner.
Datorprogram som visar tillvägagångssättet när du virkar.

Färdighet:
Träna att virka - finmotorik.

Förmåga:
Öva på att arbeta efter visuella instruktioner - datorprogram.
Självständighet

7. Tillämpningsuppgift:

Du tränar på virkning och bestämmer sedan det färdiga arbetet,
 exempelvis armband, orm eller tavla

Matriser

Sl
Virkning i slöjden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Andvända sig av tekniken.
På ett enkelt sätt virka luftmaskor med vägledning ofta.
På ett enkelt sätt virka luftmaskor nästan helt självständigt och
På ett enkelt sätt virka luftmaskor självständigt och driver sitt arbete framåt hela tiden själv.
Arbetsbeskrivning
Kan på ett enkelt sätt följa arbetsbeskrivningen.
Kan följa en arbetsbeskrivning med viss vägledning.
Kan självständigt följa en arbetsbeskrivning.
Arbetsmotivation
Arbetar väldigt lite framåt utan uppmuntran hela tiden.
Driver sitt arbete framåt utan uppmuntran hela tiden.
Driver på sitt arbete framåt hela tiden utan uppmuntran.
Utvärdera
På ett enkelt sätt beskriva hur arbetet gått.
På ett mer utvecklande sätt beskriva hur arbetet gått.
Kan självständigt beskriva hur arbetet gått och förklara arbetsgången.
Färg och form
Väljer oftast garnfärg som de andra utan större självständighet.
Väljer garnfärg själv med motivation till valet.
Väljer garnfärg själv och motiverar valet samt kan utveckla och byta färg under virkningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: