Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OPTIK, år 2016

Skapad 2016-04-22 15:03 i Friskolan Asken Grundskolor
Vad är egentligen ljus, hur uppstår det och vad har det för egenskaper?
Grundskola 7 – 9 Fysik

Har du funderat över hur det egentligen går till när du ser någonting ? Det är inte dina ögon som skickar iväg någon sorts blickar. Istället är det solen eller en lampa, som lyser på det du tittar på, och sedan reflekteras ljuset in i dina ögon.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Mål med denna kurs:

 • Kunna förklara vad ljus är
 • Veta vad en ljuskälla är
 • Veta hur man mäter belysning
 • Kunna förklara reflexionslagen
 • Veta vad en brännpunkt är
 • Kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex spegel
 • Kunna beskriva ljusets brytning
 • Kunna skilja på infallsvinkel och brytningsvinkel
 • Kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex lins
 • Kunna beskriva ögat
 • Kunna förklara hur glasögon korrigerar synfel
 • Förklara hur en kamera och kikare fungerar
 • Förklara varför ett par röda skor ser röda ut
 • Kunna förklara hur ett färgspektrum skapas av en prisma
 • Veta vad ett polariserat ljus är
 • Veta vad laserljus är

Arbetet på lektionerna:

Du kommer att:

 • delta i våra genomgångar;
 • genomföra laborationer;
 • arbeta med studieuppgifter;
 • titta på och fundera över olika experiment.

Hur du kommer att bedömas

Du kommer att laborera med fyra laborationer och göra enkla anteckningar. Sedan kommer du att få en av dessa labb att redovisa. Då skriver du en gedigen labbrapport och presenterar denna laboration muntligt tillsammans med din grupp. För att kunna göra ditt bästa behöver du skaffa dig bra kunskaper om olika begrepp och företeelser genom ett aktivt lyssnande på lektioner, göra anteckningar, läsa läroböcker, ställa frågor till din lärare och göra viktiga/roliga experiment.

Vilka laborationer?

 • Hur skuggor bildas (L29);
 • Reflektion i en plan spegel (L30)
 • Hur ljuset bryts i buktiga speglar (L31)
 • Ljusets brytning i vatten (L32).

Vad är det som bedöms i din presentation och inlämning?

 • Hur bra du genomfört din laboration;
 • Hur väl du har skrivit din labbrapport;
 • Hur väl  och hur ofta du använder de olika optiska begrepp;
 • Hur du förmedlar dina tankar och slutsatser;
 • Hur mycket du grundar dig på fakta och dina kunskaper i tema optik.

Matriser

Fy
Bedömning i OPTIK

Fakta om ljus och förståelse

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Du har börjat använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk.
Du behärskar de flesta av kursens begrepp.
Du behärskar kursens alla viktiga begrepp.

Muntlig redovisning i grupp.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Du deltar i diskussionen. Du bidrar med egna tankar kring frågor. Du för diskussioner utifrån egna erfarenheter.
Du deltar aktivt i diskussioner.
Du deltar aktivt i diskussioner. Du förmedlar dina tankar och slutsatser på ett sätt då andra i din grupp kan hänga med.
Du visar att du till en viss del grundar dig på fakta och din kunskap.
Du grundar dig i stort sätt på fakta och dina kunskaper i tema optik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: