Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhism och Hinduism

Skapad 2016-04-23 14:30 i Rindö skola Vaxholm Stad
En kort planering för arbete runt Buddhism och Hinduism.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Nu ska vi arbeta med religionerna Buddhism och Hinduism så att du kan få kunskap och möjlighet att jämföra dem. 

Innehåll

Syfte

Ett arbete som går ut på att hitta likheter och skillnader mellan de två religionerna.

För att kunna göra det måste man först ha kunskap om gudssyn, traditioner, symboler och högtider.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Arbetssätt

Vi kommer att ta reda på fakta genom lektionsgenomgångar, läsning i läroboken "Upptäck Religion" s. 54-135 och internet. 

Detta kommer att varvas med diskussioner i mindre grupper för att hitta likheter och skillnader. 

Arbetet dokumenteras kontinuerligt. 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Bedömning

 Bedömning sker under arbetets gång på hur väl du har kunskap om de båda religionerna och hur du kan jämföra dem. 

Kopplingar till läroplan

 • Re  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  A 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: