Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-04-24 21:53 i Västerby skola Hedemora
Vi arbetar med geometriska figurer, area, enheter för längd och area, skala, vinklar.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Vad är geometri? Vad finns det för olika geometriska figurer? Hur räknar man ut arean av olika figurer? Hur räknar man med skala? Vad finns det för olika vinklar? Hur mäter man vinklar?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av geometri
 • använda begrepp som hör till geometri
 • se samband mellan begrepp som hör till geometri
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter inom geometri
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter inom geometri

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till geometri
 • räkna ut arean av en rektangel
 • använda olika enheter för area
 • använda enheterna kilometer och mil
 • räkna med skala
 • namnge olika vinklar
 • mäta vinklar
 • rita vinklar

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

 • Genomgång av nya begrepp
 • Gemensamma genomgångar i helklass
 • Genomgångar enskilt
 • Använda konkret materiel
 • Arbeta med uppgifter ur olika böcker

 

Viktiga begrepp

 • rektangel
 • area
 • omkrets
 • kvadratcentimeter
 • kvadratmeter
 • kilometer
 • mil
 • skala
 • vinklar
 • grader
 • symmetri
 • triangel
 • vinkelsumma

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Skriftligt prov

 

Matriser

Ma
Matris Geometri

Problemlösning - Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att välja strategi och metod. Exempelvis: - lämplig skriftlig räknemetod - prövning - rita bilder - tabeller - miniräknare - utvecklingsbar räknestrategi
Du behöver stöd för att kunna lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmågan att beskriva tillvägagångssätt. - visa dina uträkningar
Du behöver stöd för att kunna beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att använda alternativa tillvägagångssätt.
Du behöver stöd för att kunna bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Förmågan att resonera och göra rimlighetsbedömningar.
Du behöver stöd för att kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.

Matematiska begrepp - Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att förstå och använda matematiska begrepp Några matematisk begrepp: - rektangel - area - omkrets - kvadratcentimeter - kvadratmeter - kilometer - mil - skala - vinklar - grader - symmetri - triangel - vinkelsumma
Du behöver stöd för att få grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visa det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att beskriva olika begrepp.
Du behöver stöd för att kunna beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att växla mellan olika begrepp. Exempel: - area, omkrets - centimeter, kvadratcentimeter
Du behöver stöd för att kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder - Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att välja fungerande matematiska metoder inom aritmetik (de fyra räknesätten). Exempel: - skriftliga räknemetoder - huvudräkning
Du behöver stöd för att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Förmågan att välja fungerande matematiska metoder inom geometri. Exempel: - räkna ut area - räkna ut skala - mäta vinklar
Du behöver stöd för att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.

Matematiska resonemang

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang.
Du behöver stöd föra att kunna föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt vid redovisningar och diskussioner.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt vid redovisningar och diskussioner.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt vid redovisningar och diskussioner.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem vid redovisningar och diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: