Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - förändringarnas tid VT:16

Skapad 2016-04-25 08:02 i Allerums skola Helsingborg
För många var medeltiden en mörk tid med sjukdomar, fattigdom och elände. Kyrkan styrde över människornas liv och man fruktade helvetet. De rika - kungar, adel, riddare och stormän - levde i lyx och njöt av riddarturneringar och slottsliv. Du får lära dig om handel, bildning av stater, kristendomens införande, personer, händelser samt levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Vad ser vi av medeltiden idag?
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Undervisning

Vad ska du lära dig?

- Olika personer och händelser på medeltiden

- Hur samhället förändrades (orsaker och konsekvenser till/av det)

- Levnadsvillkor på medeltiden.

- Samband mellan medeltiden och andra tidsperioder.

- Hur medeltiden har påverkat den tid vi lever i.

- Spår av historien i vår tid.

- Hur man kan använda och tolka historiska källor

- Historiska begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer ha genomgångar, föreläsningar, föra dialoger och diskussioner
 • Ni kommer arbeta med läroböcker samt faktatexter och svara på frågor.
 • Se på undervisningsfilmer

Detta kommer att bedömas

 • känna till på vilket sätt Sverige och övriga Norden kom i kontakt med övriga världen genom t. ex handel, kulturutbyte.

 • känna till vilka följder kristendomens införande fick för olika grupper av människor.

 • känna till den svenska statens framväxt och organisation.

 • kunna ge exempel på hur vi idag kan se spår av medeltiden i våra dagar och hur det påverkar oss idag.

 • kunna och använda dig av viktiga historiska begrepp som används för att beskriva medeltidens förlopp, företeelser och händelser

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Hi Re
Medeltiden - förändringarnas tid

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Kristendomen
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: