Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2016-04-25 08:25 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Fysik

Vi kommer att jobba med avsnittet ellära vecka 17 till vecka 20. Elektricitet var länge ett outforskat område inom fysiken, vi har bara använt elektrisk ström i ungefär 200 år. Idag bygger stora delar av vårt moderna sätt att leva på vårt elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på, sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.

Innehåll

Kunskapsmål och centralt innehåll

Här får du lära dig

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang

 • hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor

 • hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

Viktiga begrepp

 • elektron
 • laddning
 • statisk elektricitet
 • elektrisk ström
 • spänning
 • ledare
 • isolator
 • seriekoppling
 • parallellkoppling
 • resistans

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Fy  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
 • Fy  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Det här kommer vi att göra:

  • Genomgångar
  • Gruppdiskussioner
  • Filmer
  • Avsnittet avslutas med ett skriftligt eller muntligt kunskapsprov

  Läromedel: TEFY fysik s.51-57.  Studi.se. Ellära magnetism

Matriser

Fy
Elektricitet år 7

komplettering krävs
grundläggande kunskaper
utvecklade kunskaper
fördjupad nivå
Ord och begrepp till
Du har grundläggande kunskaper och kan förklara de fysikaliska begrepp som används om elektricitet. T.ex. Vad som menas med ström, spänning, seriekoppling och parallellkoppling.
Du har goda kunskaper och kan använda de fysikaliska begrepp som används om elektricitet.
Du kan förklara saker med god användning av fysikaliska begrepp.
Elsäkerhet
Du har grundläggande kunskaper om elsäkerhet.
Du har kunskaper om risker och kan ge exempel på hur man kan undvika olyckor beträffande elektricitet.
Du har visat stor förståelse och riskmedvetenhet beträffande elektricitet.
Fysikaliska samband
Har visat förståelse för olika former av elektricitet, hur det uppkommer och kan ge exempel på hur elektricitet används till vardags i samhället
Har visat förståelse för olika former av elektricitet, kan förklara hur det uppkommer och kan ge exempel på hur elektricitet används till vardags i samhället samt reflektera över dess betydelse.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom elektricitet.
Upptäckter och deras betydelse
Du känner till några uppfinnare och uppfinningar som bygger på elektricitet och har visat förståelse för hur stor betydelse elektricitet har i vår vardag och för samhällsutvecklingen.
Du känner till några uppfinnare och uppfinningar som bygger på elektricitet och kan förklara på vilket sätt dessa haft stor betydelse för samhällsutveckling.
Du känner till några uppfinnare och uppfinningar som bygger på el, kan beskriva utvecklingen kring elektricitet och kan förklara på vilket sätt dessa haft stor betydelse för samhällsutveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: