Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam Vt-16

Skapad 2016-04-25 10:24 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 6 Religionskunskap

Islam den största religionen i Mellanöstern.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centrala innehåll

Koppla till ämnets (ämnenas) centrala innehåll.

 • koppla till ämnets centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Konkreta mål

 I det här avsnittet kommer vi att arbeta med islam. Du kommer att få lära dig mer om hur islam spred sig över världen efter Muhammeds död, de fem grundpelarna som hjälper muslimer att hålla fast vid sin tro, hur det är att leva som muslim med Muhammed som förebild, vad som händer i moskén på fredagar och några högtider som firas av många muslimer.

Arbetssätt och metod

Du kommer att arbeta med boken "Religion", olika arbetsblad, se på film, ha olika resonemang och redovisa genom ett skriftligt prov.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- känna till hur islam spred sig över världen efter Muhammeds död,

- känna till de fem grundpelarna som hjälper muslimer att hålla fast vid sin tro,

- känna till hur det är att leva som muslim med Muhammed som förebild,

- känna till vad som händer i moskén på fredagar,

- känna tillnågra högtider som firas av många muslimer.

Dokumentation

Jag kommer att läsa dina skriftliga arbeten och prov samt lyssna på dina resonemang. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: