Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget, bedömning av källmaterial samt resonera om relationen mellan USA och Sovjetunionen och vilka följder det fick för resten av världen.

Skapad 2016-04-25 10:54 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Kalla kriget, bedömning av källmaterial samt resonera om relationen mellan USA och Sovjetunionen och vilka följder det fick för resten av världen.
Grundskola 9 Historia

Matriser

Hi
Kalla kriget, bedömning av källmaterial samt resonera om relationen mellan USA och Sovjetunionen och vilka följder det fick för resten av världen.

Rubrik 1

Grundläggande
Utvecklad
Väl utvecklad
Använda källmaterial
Analys av texter om Östberlin
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra väl utbyggda och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
Resonemang om kalla kriget och Kubakrisen
I studier av historiska förhållanden, skeenden och i resonemang kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och och i resonemang kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och i resonemang om historia kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: