Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma famille

Skapad 2016-04-25 12:50 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Skriva och berätta om sin familj enskilt och i grupp.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Du kan redan många släktord. Nu ska du berätta om dig själv och din familj.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska kunna

 • berätta om om dig själv och din familj på franska
 • förstå det som andra berättar om sin familj
 • tillgodogöra dig ett basordförråd och viss grammatik

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med
 • hörförståelse
 • dialoger i olika grupper
 • lästräning
 • skrivträning

Arbetssätt och redovisning

 • Ni blir tilldelade en roll och får olika uppgifter som ni ska skriva om.
 • Ni presenterar er själva och er familj i en Keynote eller Power Point.
 • Ni lyssnar på era kamraters presentationer och kan återberätta eller besvara frågor på vad ni har hört 

Vi arbetar med detta tema v. 18-21. Presentationerna redovisas under lektionerna vecka 22.

Bedömning

 •  Muntlig redovisning: jag bedömer hur mycket du kan säga, ditt flyt och ditt uttal samt om innehållet är begripligt.
 • Hörförståelse: jag bedömer hur mycket du uppfattar av det som dina kamrater berättar. 

Se matris nedan:Utvärdering - Svara på frågorna i kommentarsfältet under matrisen

 1. Avsluta meningarna:

  • I det här arbetsområdet lärde jag mig ...
  • Det mest användbara jag tar med mig är ...
  • Den viktigaste saken som jag vill arbeta mer med är ...
  • En sak som jag inte är säker på är ...
  • Jag skulle ha fått ut mer av det här arbetsområdet om... 

   

 2. Gör en självbedömning av dina prestationer i matrisen nedan.

Matriser

M2
Muntlig förmåga och hörförståelse

Tala

Lägra nivå
Högre nivå
Muntlig förmåga - Innehåll
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat. Du använder flera nya ord som tillhör temat.
Du uttrycker dig med sammanhang. Du använder många nya ord som tillhör arbetsområdet.
Du uttrycker dig utförligt med många detaljer. Du har ett ganska stort ordförråd och kan variera språket.
Uttal och flyt
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Satsmelodin har också brister (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan. Du har förmåga att rätta dig själv när du säger fel.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets. Du har bra flyt med naturliga pauser. Du kan binda ihop meningar med bindeord.
Strategier
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.

Höra

Lägra nivå
Högre nivå
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.

Skriva

Lägra nivå
Högre nivå
Ord- och fraskunskap
Du kan skriva korta meningar med ord och fraser från arbetsområdet.
Du kan skriva enkla meningar om personer och använder dig av ord och fraser från arbetsområdet.
Du kan skriva längre meningar med sammanhang och variation i språket. Du använder ett lämpligt och varierat ordval.
Språkriktighet
Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel, t.ex blandar ihop "est" / "et" (är / och) eller du använder fel verb. Ibland glömmer du verbet.
Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande, glömmer att böja adjektivet.
Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: