Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2016

Skapad 2016-04-25 13:35 i 0 Förskolan Vindan Trollhättan
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

Vi har under fokusområdet matematik arbetat med olika begrepp, siffror 1-10 och geometriska former.

Grön grupp: Genom flanosagor har barnen lärt känna de geometriska formerna som; Cecilia Cirkel, Kalle Kvadrat, Rikard Rektangel och Tina Triangel. Med hjälp av boken Babbas saker har de övat på begreppen bakom, under, på osv.

Blå grupp: Har arbetat med siffrorna 1-10 på olika sätt, mattesagor och olika begrepp som t.ex. högre, lägre. De har också fått repetera geometriska former. Gruppen har genom lekar gets möjlighet att träna på matematik i praktiken.

Röda gruppen: Utgick ifrån siffrorna 1-10. Med hjälp av addition har barnen skapat och lekt egna tal med hjälp av material som stenar eller legobitar. Gruppen har arbetat med räkneblad och egna räknehäften.  

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: