Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Uttryck och Ekvationer

Skapad 2016-04-25 14:14 i Apalbyskolan Västerås Stad
Arbetsmaterial: Formula 8
Grundskola 8 Matematik

Att se samband och mönster och kunna beskriva hur det är uppbyggt är centralt inom matematiken. Då är det viktigt att kunna se vad som varierar och vad som förblir konstant, att se helheter och kunna generalisera - dvs inte bara ge exempel, utan kunna beskriva vad som händer rent allmänt. Då är det enklast att kunna uttrycka sig med symboler - t ex bokstäver. Detta kapitel handlar om att uttrycka samband med generella formler och att ställa upp likheter för dessa.

Innehåll

1. Syfte

Du kommer att lära dig "räkna med bokstäver" och på så sätt få ett verktyg att använda för att uttrycka matematiska samband i generella termer. Ställer man upp likheter för dessa får man ekvationer, som vi kommer att träna på att lösa.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2. Detta ska vi arbeta med

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

3. Detta kommer vi att bedöma

Mål: När vi arbetat med detta kapitel ska du kunna

 • Tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser
 • Beräkna värdet av bokstavsuttrycket
 • Teckna och lösa olika typer av ekvationer
 • Använda ekvationer för att lösa problem
 • Kontrollera lösning till en ekvation genom prövning

Precis som vanligt kommer du att få många tillfällen att visa dina förmågor. Jag bedömer din förmåga att diskutera matematik, lösa problem och ta till sig andras argument vid varje enskilt lektionstillfälle, då vi har genomgångar, vid par- och grupparbeten osv. Du kan också visa matematiska färdigheter vid diagnosen och det skriftliga prov vi har i slutet av området.

Matriser

Ma
Matematik åk 8 Uttryck och Ekvationer

Tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser

Behöver träna på...
Har visat godtagbar förståelse om
D1 Skriva uttryck
D2 Förenkla uttryck utan parenteser
D3 Förenkla uttryck med parenteser
D4 Skriva uttryck utan parentes genom att multiplicera in

Beräkna värdet av bokstavsuttryck

Behöver träna på...
Har visat godtagbar förståelse om
D5 Beräkna värdet
D6 Skriva uttryck samt beräkna värdet (omkrets)
D7 Skriva uttryck samt beräkna värdet (area)

Teckna och lösa olika typer av ekvationer

Behöver träna på...
Har visat godtagbar förståelse om
D8 Lösa ekvationer
D9 Kontrollera lösning till en ekvation genom prövning
D 10 Använda ekvationer för att lösa problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: