Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-04-25 15:42 i Elinebergsskolan Helsingborg
Arbete med solsystemet i skolår 2 2016
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Svenska

Vi kommer under några veckor framöver att bege oss på en resa ut i rymden! Vi kommer att se jorden från ovan samt titta närmre på de andra planeterna i vårt solsystem. Vi kommer också att bekanta oss med stjärnhimlen samt försöka förstå varför vi på jorden har natt och dag och varför vi har årstider i Sverige. Vi kommer också att observera månens olika faser.

Innehåll

Vårt solsystem

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SvA   3
  Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • SvA   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Detta kommer bedömas -

Din förmåga att:

kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

kunna ta ut stödord ur en faktatext.

kunna skriva en egen faktatext utifrån stödord på datorn.

kunna föra över bilder digitalt.

kunna redogöra för något så att andra tydligt förstår.

kunna använda stor bokstav och punkt i dina texter.

kunna lyssna och samtala om gemensamma upplevelser.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: