Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersöka - sortera - experimentera

Skapad 2016-04-25 20:01 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
NO - fysik
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)

Du kommer att få undersöka olika material och försöka sortera dem utifrån egenskaper. Förutom syn och känsel har du även till din hjälp magnetism, elektricitet och vatten.

Innehåll

Mål för elev

 • Utveckla din nyfikenhet och ditt intresse för att undersöka omvärlden
 • Utveckla din förmåga att använda fysiskens begrepp för att beskriva och berätta
 • Utveckla din förmåga att genomföra experiment och undersökningar

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Undersöka hur en magnet fungerar.
 • Få en lampa att lysa.
 • Material som leder ström.
 • Vad som flyter respektive sjunker.
 • Sortera olika material efter egenskaper.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Redovisning

Jag kommer att bedöma hur du:

(Du kommer att få beskriva/förklara både muntligt och skriftligt.)

 • genomför undersökningar och experiment
 • sorterar några olika föremål efter egenskaper
 • samtalar om dina resultat

Matriser

NO Sv
Bedömningen gäller undersöka - sortera - beskriva

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne NO
Förmågan att genomföra och undersöka.
Du kan utifrån tydliga instruktioner genomföra en undersökning från början till slut, men behöver vägledning.
Du kan utifrån tydliga instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan utifrån en given planering genomföra en undersökning från början till slut. Dessutom bidrager du till undersökningen genom egna frågeställningar.
Ämne NO
Förmågan att genomföra och undersöka.
Du gör försök att sortera olika föremål. Du litar mest på syn och känsel.
Du kan sortera olika föremål och utgår ifrån tydliga egenskaper hos de olika materialen.
Du kan sortera olika föremål och du utgår både ifrån tydliga och mindre tydliga egenskaper.
Ämne NO
Förmågan att beskriva och förklara.
Du försöker att med vardagliga ord och utifrån dina egna erfarenheter beskriva och samtala om dina resultat.
Du kan med vardagliga ord och utifrån dina egna erfarenheter beskriva och samtala om dina resultat.
Du kan med vardagliga ord och utifrån dina egna erfarenheter beskriva och samtala om dina resultat. Dessutom använder du naturvetenskapliga begrepp för att beskriva eller förklara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: