Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2016-04-26 10:51 i Marnässkolan Ludvika
Vi kommer att repetera våra kunskaper om kristendomen samt lära känna de centrala tankegångarna i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism.
Grundskola 6

Vad är religion? Vad är livsåskådning?   Varför tror vi? Får man tro på vad man vill? Gud, vem är han/hon? Tror vi på samma gud över hela världen? Hur påverkar vår tro våra liv och vårt samhälle? Religionsfrihet, vad betyder det? Vad är det som är lika och olika i dessa religioner? Lever vi som vi lär?

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför?

Vi ska lära oss:

 • Centrala tankegångar i de fem världsreligionerna, kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism 
 • Utveckla våra kunskaper om ritualer, regler, heliga skrifter och heliga platser inom dessa
 • Utveckla våra kunskaper och förståelse för likheter och olikheter i dessa religioner
 • Utveckla våra kunskaper om begrepp som religion, livsåskådning, monoteism, polyteism, etik, moral

Vi ska lära oss detta därför att:

 • För att du ska få kunskaper om andra människors religion
 • För att du  ska förstå hur de olika religioner påverkar våra liv och vårt samhälle
 • För att öka din medvetenhet om vad som är rätt och fel

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Hur ska vi lära oss detta?

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska läsa fakta om de olika världsreligionerna
 • Vi ska se filmer som handlar om dessa
 • Vi ska dikutera olika frågor om dessa religioners syn på livet
 • Du ska jämföra två av religionerna och redovisa detta muntligt

Vad som kommer att bedömas?

Vad som kommer att bedömas?

 • Din förmåga att delta  i våra diskussioner
 • Dina kunskaper på det skrifliga förhöret
 • Din förmåga att redovisa och jämföra

Hur får du visa vad du kan?

Hur får du visa vad du kan?

 • Ditt  aktiva deltagande i diskussionerna
 • Din muntliga redovisning
 • Dina kunskaper på det skrifliga förhöret

Matriser

Kunskapskraven i religion år 6

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: