Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2016-04-26 11:01 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6

Vad finns i vår kropp och hur fungerar det som finns där? Vad behöver vi göra för att ta hand om kroppen på bästa sätt och vad kan vi göra om inte kroppen fungerar som den ska? Detta är exempel på frågor som vi kommer att arbeta med inom detta arbetsområde.

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Ett arbetsområde om kroppen, där vi dels tittar lite på de enskilda organsystemen i kroppen men också hur de olika systemen arbetar tillsammans. 

Vi arbetar även med vår hälsa. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Förmågan att genomföra undersökningar i biologi och göra iakttagelser samt dra slutsatser från dessa. 

Hur utvecklade kunskaperna är om organens namn, uteseende, placering och funktion samt förmågan att använda dessa kunskaper för att beskriva och förklara samverkan i människokroppen. Även kunskaper om några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Se kunskapskraven i Biologi för årskurs 6 nedan.

Hur ska det bedömas?

Du kommer att bedömas i samband med laborationerna eller de praktiska övningarna samt vid de efterföljande genomgångarna och diskussionerna. I vilken grad slutsatser dras utifrån resultaten. Bedömning sker med matris - Genomföra systematiska undersökningar. 

Dessutom kommer dina kunskaper bedömas vid skrifliga läxförhör.  Vilka kunskaper (begrepp/modeller/teorier) du tagit till dig under området samt hur väl du kan använda dem i olika sammanhang. Bedömning sker med matris - Beskriva och förklara. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer för varje avsnitt (organsystem) vi behandlar att arbeta praktiskt med laborationer eller andra övningar där vi undersöker kroppens funktion. 

Vi kommera att använda olika läromedels texter, bilder, studieblad samt frågor för att få kunskaper om organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Studera modeller som finns på skolan av kroppens delar. Vi kommer också att titta på t ex huden genom stereolupp samt på färdiga preparat av blodkärl och blod i mikroskop. 

Vi kommer också att titta på skolfilmer samt diskutera, skriva ordlistor och träna på att berätta för varandra om kroppens delar och funktion. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: