Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans på avd Sörgården

Skapad 2016-04-26 12:04 i Kastanjen Haninge
I förskolans läroplan står det "de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten" I denna planering har vi utgått ifrån barnens intressen och behov som framgått i intervjuer, observationer samt överenskommelser gjorda i samspel med barnen.
Förskola

Vi har sett att det finns ett stort intresse för dans och musik bland  barnen som var avgörande  för att vi pedagoger ger barnen fler tillfälle och möjligheter att  utvecklas vidare.

Musikaliskt skapande och kroppsrörelser hänger ihop.Kroppen sågs sedan flera hundra år som musikalisk instrument.

Emile Jaques- Delcroze var musikpedagog och kompositören som sagt att med hjälp av rörelseövningarna ökas barnens känslighet för musiken, och att musiken hänger samman med kroppsligt uttryck.

 

Innehåll

Mål (Det här ska vi ge barnen möjlighet att utveckla inom fokusområdet max 4 mål)

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Målkriterier (Det här vill vi se och höra i barngruppen när målen är uppnådda, minst 1 målkriterie för varje mål)

 • att alla barn deltar i de olika aktiviteterna efter sin egen förmåga
 • vi ser att barnen utvecklar sin koordinationsförmåga och kroppsförmåga från deras nuläge

Aktiviteter (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Vi delar in barnen i mindre grupper och har rörelseaktiviteter
 • vi har samlingar där vi dansar 
 • vi samtalar om kroppsdelar
 • använder sånger som benämner olika kroppsdelar

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

Ge barnen tid och lämplig plats för rörelse aktiviteter.

Använda  musikinstrument båda ( melodisk och rytmisk).

Se på bilder och videoinspelningar som har dans som tema.

Sätta upp bilder på väggarna och reflektera tillsammans med barnen.

 

Så här ska vi dokumentera varje enskilt barns lärande?

 • Unikum
 • bilder
 • observationer

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen?

 • Unikum
 • bilder
 • observationer

Ansvarsfördelning (vem/vilka ansvarar för vad? När ska det vara klart?)

Aktiviteter - vi tänker på att dela in barnen i mindre grupper under hela dagen. Vi har en öppen kommunikation där vi diskuterar aktiviteter och vem som gör vad.

Miljö - vi hjälps åt att utveckla miljön för att inspirera barnen

Dokumentation - fota, få upp bilder på väggar och lägga in på unikum, dokumentera barnens reflektioner

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: