Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Källkritik och källhänvisning

Skapad 2016-04-26 12:36 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En snabbgenomgång om grunderna i informationssökning, källkritik och källhänvisning.
Grundskola 9 Svenska

I det här arbetsområdet går vi igenom i hur man söker information, hur man kritiskt värderar en källa och hur man citerar och källhänvisar på ett korrekt sätt. Detta är kunskaper som går igen i många av de olika ämnenas kursplaner och som kan hjälpa dig i flera ämnen. 

Innehåll

Syfte

- Undervisningen i Svenska ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

- Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier.

- Hur man citerar och gör källhänvisningar.

- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Förväntat resultat

Efter arbetets slut förväntas du ha kunskap om:

- olika vägar att söka information.

- hur man väljer ut och sammanställer information.

- hur man kan bedöma och värdera källors trovärdighet och relevans.

- hur man citerar på korrekt sätt.

- hur man skriver källhänvisningar på ett korrekt sätt.

 

Matriser

Sv
Källkritik och källhänvisning

A
C
E
Någonting saknas
Söka och sammanställa
Uppgiften till det här momentet är så pass styrd att du endast kan uppvisa kunskaper på E-nivå.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Du visar inte att du kan söka och sammanställa information från olika källor.
Värdera källkritiskt
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar inte att du kan resonera kring informationens och källornas trovärdighet utifrån ett källkritiskt perspektiv.
Sammanställa
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt välfungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Din text saknar fungerande struktur, citat eller källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: