Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen i Sverige då och nu samt bibliska berättelser

Skapad 2016-04-26 13:08 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Mål

Syftet med temat är att du ska känna till:

 • hur Sverige blev ett kristet land
 • kristna traditioner
 • kristna riter
 • kristendomen i Sverige förr och nu
 • några bibliska berättelser

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Arbetets innehåll

Vi kommer att läsa bibliska berättelser och ni kommer att få göra film om bibliska berättelser.Vi kommer också att läsa om kristendomen i Sverige då och nu, kyrkans år och högtider samt heliga riter och handlingar.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Arbetssätt och redovisningsform

Under några veckor kommer vi att läsa och diskutera bibliska historier både i helklass och i smågrupper. Vi kommer också att läsa och diskutera om kristendomen i Sverige då och nu, kyrkans år och högtider samt heliga riter och handlingar i helklass.

Ni kommer att göra filmer om bibliska berättelser på era I-pads i smågrupper och sedan redovisa dessa för varandra i klassen.  

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att argumentera
 • ditt deltagande i diskussioner
 • hur väl du kan redogöra skriftligt för några kristna traditioner och för hur kristendomen har påverkat Sverige förr och nu
 • innehållet i din film

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: