Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner åk.9

Skapad 2016-04-26 14:12 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
LPP Enkla maskiner Teknik åk. 9
Grundskola 9 Teknik
...

Innehåll

Syfte

• Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
• Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Innehåll

• Skruv, hävarm, kil, lutande plan, hjulet
• Kraftpilar
• Skisser

Arbetssätt

Ni kommer att få undervisning om grundläggande mekanik och de enkla maskinerna. Utifrån det kommer vi sedan varje lektion att analysera olika föremål med mekanik som utgångspunkt.
Under lektion ett läggs fokus på hur enkla maskiner kan förstora krafter. Under lektion två läggs fokus på hur enkla maskiner kan byta riktning på en kraft.Den tredje lektionen fokuseras på att analysera en mer komplex maskin. Cykeln.
De moment som vi arbetat med under de tre första lektionerna ska sedan kombineras i lektion fyra där eleverna ska välja ett eget föremål att analysera mekaniken kring.

Bedömning

Utifrån hur detaljerade skisser och beskrivningar ni gör när ni analyserar verktyg och föremål bedömer jag er förmåga att undersöka tekniska lösningar. För högre betyg är det viktigt med detaljer i skisser och beskrivningar samt att ni visar att ni klarar av att bryta ner komplexa maskiner till enkla maskiner.
Jag bedömer det ni skriver och skissar på lektionen samt vad ni säger muntligt. Den största delen av den formella bedömningen utförs då ni analyserar ert valfria föremål.

Timplanering

Vecka Arbetsområde
16       Verktygssaffari. Hur enkla maskiner kan ändra storlek på en kraft.
17       NP Engelska
18       Verktygssaffari. Hur enkla maskiner kan ändra riktningen på en kraft.
19       Cykeln- Analysera en cykel
20       Analysera mekaniken hos ett valfritt föremål

Matriser

Tk
Teknik år 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: