Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser med Astrid Lindgrens figurer

Skapad 2016-04-26 15:04 i Rödsleskolan Oskarshamn
Eleverna tränar på att skriva berättande texter med röd tråd. De ska lära sig skriva berättelser med tydlig början, handling och avslut. De får träna på att göra personbeskrivningar.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Du ska tillsammans med en kamrat skriva en berättelse med Astrid Lindgrens figurer. Du får träna på att skriva med tydlig röd tråd; början, mitt och slut. Du får även öva på att göra en personbeskrivning. 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa… texter…tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad… På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Arbetssätt och undervisning

Vi börjar med att läsa högt ur boken Assar Bubbla, som Astrid Lindgren har skrivit. Som stöd har vi fotat bilderna från boken med iPaden så att de kan visas för eleverna via kanonen vid högläsningen. Kort och gott handlar boken om att Pippi Långstrump inte höll på att komma till på grund av att tjuven Assar Bubbla stal Astrids portfölj med Pippimanuset i.

Efter boken visar vi en presentation av Astrid Lindgren på en Power Point.

Vi gör därefter en brainstorming på tavlan och skriver ner alla Astrid Lindgren- figurer som eleverna kommer på.
Därefter delar vi ut bilder till eleverna på olika karaktärer. Eleverna ska beskriva sin karaktär för de andra i klassen och de ska gissa vem det är. Dessa bilder klistrar vi sedan upp på en affisch.

Eleverna får sedan välja en egen Astrid Lindgren-figur. Den får de beskriva i ett karaktärsschema. 

Andra lektionen presenterar vi en mall för eleverna; Veronica Gröntes Röda tråden-mall, där man tydligt visar hur en berättelse är uppbyggd med början, handling, problem, lösning och avslut. Vi visar ett förberett exempel på hur en färdigskriven skiss kan se ut. För att förtydliga ännu mer ritar vi en kurva på tavlan för att visualisera början, handling (problem?, vad händer?) och avslut.

Vi visar sedan en modell av hur den färdiga boken kan se ut.

När vi har presenterat detta är det elevernas tur att börja göra egna "skisser" till en bok utifrån mallen av Veronica Grönte. Eleverna arbetar tillsammans två och två och gör en planering av sin berättelse utifrån Gröntes schema. De utgår från de A.L. karaktärer som de har valt.

När de har planerat sin berättelse delar paren upp sig och börjar skriva sina texter enskilt. 

De illustrerar sedan sina böcker.

Visa vad du lärt dig

Genom att eleverna läser upp sina böcker och visar bilderna i dokumentkameran för sina klasskamrater och lärare, så visar de att de har fått med en röd tråd i sin berättelse med början, handling och avslut. De får också visa att de har gjort personbeskrivningar. De får träna på att ge och ta respons då de jämför sina berättelser med sin skrivarkompis.

Tidsram

Vi kommer att jobba med detta 4-5 veckor.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: