Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams barn

Skapad 2016-04-26 15:19 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Arbetsområdet behandlar skillnader men framför allt likheter mellan de tre världsreligionerna; kristendom, islam och judendom.
Grundskola 5 Svenska Religionskunskap Svenska som andraspråk Bild

I det här arbetsområdet försöker vi bland annat få svar på frågorna:

 ¤ Varför finns det religion och vad hjälper religionen oss                   människor med?

¤ Hur är islam, kristendom och judendom släkt med varandra?

 ¤ Vilka likheter och vilka skillnader finns det mellan de tre religionerna?

¤ Vad tänker människor om livet efter döden?

¤ Vad betyder det att "göra gott"? Är det olika när man tillhör olika religioner?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Undervisning

 • Vi kommer att diskutera och lära oss varför religion finns, vad den har för uppgift att fylla för människor.
 • Vi ser filmen Misa Mi och samtalar kring hur man kan se på livet efter döden. I filmen behandlas också samisk religion och samiska traditioner.
 • Vi läser och samtalar om Äventyrsresan.
 • Du får lära dig om hur de tre religionerna; kristendom, islam och judendom är släkt med varandra.
 • Du får lära dig om likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Du får lära dig hur de rum där man samlas i de olika religionerna ser ut och om några viktiga ritualer, symboler och föremål.
 • Du kommer att få lära dig några av de olika religionernas högtider.
 • Du får samtala om vad det kan innebära att göra gott, och om hur man ser på det i de tre religionerna vi lär oss om i det här arbetsområdet.

Matriser

Re Sv Bl SvA
Abrahams barn del 1 Judendomen och grundläggande Religiösa begrepp 20 april 2016

Ej godkänd
Godkänd
Väl godkänd
Mer än väl godkänd
Judendom ochrundläggande religiösa begrepp
Eleven har ej grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Göra jämförelser
Eleven kan ej jämföra Judendom med Islam och Kristendom genom att påvisa likheter och skillnader
Eleven kan jämföra Judendom med Islam och Kristendom genom att påvisa likheter och skillnader på ett grundläggande sätt.
Eleven kan jämföra Judendom med Islam och Kristendom genom att påvisa likheter och skillnader på ett utvecklat sätt.
Eleven kan jämföra Judendom med Islam och Kristendom genom att påvisa likheter och skillnader på ett mycket utvecklat sätt.

Re Sv Bl SvA
Abrahams barn del 2, Islam maj 2016

Islam maj 2016

Ej godkänd
Godkänd
Väl godkänd
Mer än väl godkänd
Islam, begrepp, högtider, traditioner, livsregler.
 • Re  E 6
Eleven har ej grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Göra jämförelser mellan Islam och andra religioner.
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Eleven kan ej jämföra Islam med Judendomen och Kristendomen genom att påvisa likheter och skillnader
Eleven kan jämföra Islam med Judendomen och Kristendomen genom att påvisa likheter och skillnader på ett grundläggande sätt.
Eleven kan jämföra Islam med Judendomen och Kristendomen genom att påvisa likheter och skillnader på ett utvecklat sätt.
Eleven kan jämföra Islam med Judendomen och Kristendomen genom att påvisa likheter och skillnader på ett mycket utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: