Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 1, kapitel 9

Skapad 2016-04-26 16:40 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 1 Matematik

I kapitel 9, som heter Picknick vid havet, kommer du att träna på att jämföra, uppskatta och mäta volym, öva subtraktion i talområdet 10-20 samt att upprepa mönster.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisningen

Du kommer att:
*  delta i gemensamma genomgångar
*  spela mattespel
*  göra matteövningar på ipad
*  arbeta i matteboken
*  arbeta i grupp
*  arbeta enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Begrepp

Centrala begrepp i kapitlet är:

volym, deciliter, subtraktion, term, differens, talmönster

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

*  jämföra, uppskatta och mäta volym

*  subtrahera i talområdet 10-20

*  upprepa mönster

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser

Ma
Matriser, kapitel 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jämföra, uppskatta och mäta volym
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Subtrahera i talområdet 10-20
Du behöver mycket hjälp med uppgifterna.
Du förstår uppgifterna och klarar dem med lite hjälp.
Du gör uppgifterna själv och lyckas bra.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och har egna tankar om ditt resultat.
Upprepa mönster
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: