Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 9 Pågående Världens befolkning Ge Asv

Skapad 2016-04-26 20:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Geografi

Innehåll

Världens befolkning -fattiga och rika. 

Ett samarbete mellan samhällskunskap och geografi

Mål för elev

Du ska kunna använda begrepp, teorier och metoder som hör till befolkningsfrågor.

Du ska kunna resonera om orsaker och konsekvenser till den ojämna fördelningen av människor på jorden.

Du ska kunna förklara orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Du ska kunna föreslå lösningar på olika problem inom fattigdomsbekämpning, befolkning och migration.

Du ska ha grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

 

Genomförande

Under några veckor kommer vi att arbeta med befolkning och fördelning av jordens resurser. samt tränar namngeografi.

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och övningar. Du visar dina kunskaper i diskussioner på lektioner samt på prov.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- elevens förmåga att använda begrepp, teorier och metoder som hör till befolkningsfrågor.

- elevens förmåga att resonera om befolkningsfrågor och sambandet med fattigdom och ohälsa.

- elevens förmåga att resonera kring olika problem och lösningar vad gäller fördelning av jordens resurser, befolkningsfrågor  och migration.

-

 

Innehåll 

Geografi

- Livsmiljöer

- Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

- Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Samhällskunskap

- Individer och gemenskaper

- Samhällsresurser och fördelning

Kursplanemål

Geografi

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Samhällskunskap

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Matriser

Ge
Geografi och samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använder metoder, teorier och tekniker
Du kan använda teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan t ex avläsa befolkningspyramider.
Du kan använda teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan t ex förklara befolkningspyramider med exempel
Du använder teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Du kan t ex koppla befolkningspyramider till olika teorier och på så vis fördjupa ett resonemang.
Resonemang om befolkningsfördelning, migration och fattigdom
Dina resonemang är enkla och inte så utvecklade, men i huvudsak korrekta.
Dina resonemang är mer utvecklade och du visar att du har goda kunskaper i ämnet.
Dina svar är välutvecklade, t ex resonerar du om orsaker och konsekvenser i flera led.
Värdera och granska
Dina resonemang och förslag på lösningar vad gäller befolkningsfrågan och fördelningen av jordens resurser är enkla och inte så utvecklade, men i huvudsak korrekta.
Dina resonemang och förslag på lösningar vad gäller befolknings-frågan och fördelningen av jordens resurser är mer utvecklade och du visar att du har goda kunskaper i ämnet.
Dina resonemang och förslag på lösningar vad gäller befolknings-frågan och fördelningen av jordens resurser är välutvecklade, t ex resonerar du om orsaker och konsekvenser i flera led och ur olika perspektiv.
Använder begrepp
Du kan använda de viktigaste demografiska begreppen på ett som visar att du förstår dem.
Du kan använda merparten av demografiska begreppen i olika sammanhang på ett som visar att du förstår dem.
Du kan använda de demografiska begreppen på rätt sätt i rätt sammanhang för att förbättra dina resonemang.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: