Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det livsviktiga vattnet

Skapad 2016-04-26 20:41 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 4 – 6 Kemi
...

Innehåll

Mål

Syftet med temat är att du ska få kunskaper om:

 • vattnets egenskaper
 • vattnets kretslopp
 • avloppsrening
 • vattenrening
 • viktiga ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Arbetets innehåll

Vi kommer att läsa och diskutera avsnittet "Det livsviktiga vattnet" i "Utkik - fysik & kemi".

Vi kommer att göra experiment om bl a om vattnets tre faser i "Försök med kemi".

Vi kommer att titta på UR´s program "Kemi nästa - vatten".

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och redovisningsform

Under de närmsta veckorna kommer vi att läsa och diskutera faktatexter om vatten. Ni kommer också att få göra olika experiment i helklass och i smågrupper om vatten. Du kommer att få planera, utföra, utvärdera samt dokumentera experimenten både enskilt och i grupp i din skrivbok. Ni kommer även att få göra muntliga redovisningar.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att resonera och diskutera innehållet i faktatexter och experiment
 • din förmåga att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera experiment
 • din förmåga att använda utrustning vid experiment på ett fungerande sätt
 • din förmåga att jämföra dina resultat med andras 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: