Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRÅK VT-16

Skapad 2016-04-27 08:26 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundsärskola 7 – 9 Matematik Matematik
...

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Bråk

 Du ska kunna

 • visa vad ett bråk är 
 • hur enkla tal  i bråkform uttrycks med ord, konkreta material, symboler, bilder och på tallinje
 • jämföra storleken på enkla tal i bråkform
 • använda tal i bråkform i vardagliga situationer
 • skriva om enkla bråk till decimalform
 • skriva om enkla tal i decimalform till procent 

Metoder:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad, digitala hjälpmedel och praktiskt material.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • lösa problem,
 • använda ord, begrepp och symboler
 • använda metoder,
 • reflektera över rimlighet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

 • diskussioner,
 • uppgifter,
 • praktiskt arbete.

Matriser

Ma
Tr Matematik kunskapskrav åk 7-9 grundsärskola

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Aktuellt arbete denna terminen
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Detta har vi arbetat med denna terminen
Eleven kan medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Detta har vi arbetat med denna terminen
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Detta har vi arbetat med denna terminen
Eleven bidrar till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Detta har vi arbetat med denna terminen
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamåls enligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbets - processer.
Detta har vi arbetat med denna terminen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: