Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria Uppfinnare

Skapad 2016-04-27 09:10 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Teknik

Att förstå hur människor och dess uppfinningar
kan påverka och förändra världen.Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Innehåll

Uppgift

 Enskilt arbete i vilket du ska välja en uppfinning och skriva om den. Arbetet lämnas in i ett häfte. Häftet lämnas in ________

Nedanstående frågeställning kan användas som grund för arbetet.

 •  Vem var uppfinnaren? Berätta om honom eller henne?
 •  Beskriv uppfinningen
  - När uppfanns den?
  - Var uppfanns den?
  - Hur fungerar den?
  - Vad används den till?
 •  Hur har uppfinningen utvecklats fram till idag?
 •  Varför uppfanns uppfinningen vid just den tidpunkten? Vilket behov
 • fanns?
 •  Vilka för- och nackdelar innebar uppfinningen på natur, samhälle och
 • människornas livsvillkor?
 •  Hur tror du att samhället skulle se ut idag om inte uppfinningen hade
 • uppfunnits?
 •  Fundera kring hur denna uppfinning skulle kunna vidareutvecklas? Ge
  förslag. Rita gärna.

 

Arbetets upplägg: Ditt skriftliga arbete ska bestå av följande delar

􀂉 Framsida

􀂉 Innehållsförteckning

􀂉 Inledning

􀂉 Faktatext med egna reflektioner

􀂉 Källkritik

􀂉 Slutord

􀂉 Källförteckning

Uppgiften ska göras under lektionstid. Du söker information i böcker och internet. Du skriver förhand.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: