Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8 vt 16: vecka 14-19: Kärleksdikter

Skapad 2016-04-27 09:27 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Övergripande planering

Vecka 14: Introduktion: Läsning av gemensamma dikter samt genomgång av dikttermer.

Vecka 15: Läsning av gemensamma dikter samt genomgång av dikttermer.

Vecka 16: Diktcirkel omgång 1

Vecka 17: Diktcirkel omgång 2

Vecka 18: Diktcirkel omgång 3

Vecka 19: Temavecka

 

Se bloggen Gunnesbo 01 (http://gunnesbo01.blogspot.se/2016/03/karleksdikter-v-14-19.html) för mer utförlig information.

 

Centralt innehåll som berörs i detta arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Bedömning.

Förmåga att tolka och förstå dikter samt förmågan att deltaga i samtal bedöms vid redovisningstillfällena i diktcirkeln.

Kunskapskrav som bedöms i detta arbete

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: