Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering projekt för Lammhult Dinosaurieprojekt

Skapad 2016-04-27 11:17 i Pysslingen Förskolor Loket Pysslingen
Underlag för planering, genomförande och utvärdering av projekt.
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

 Beskriv barnens visade intressen som lett till projektet samt ett nuläge om deras förförståelse/kunskap innan 
projektstart.

Vårt dinosaurieprojekt är något som växte fram i höstas. Vi gick på spaning och såg ett stort intresse av dinosaurier och bestämde oss för att vi skulle ha ett dinosaurieprojekt på Lammhult. I  början av vårterminen när vi återigen gick på spaning såg vi ett fortsatt intresse. Spaningen har främst utgått från Lokets gemensamma tema Naturvetenskap.  Vi har observerat att barnen har många olika intressen men att dinosaurierna är något som de alla visar intresse för och allra helst nu när Piffan och Puff kommit till oss.

När vi startade vårt projekt i höstas så började vi med en samling där vi ställde frågan: Vad vet ni om dinosaurier? Vi har sedan utgått från deras teorier. Det kan t e x vara att något av barnen säger att 2 benta dinosaurier springer snabbare än 4 benta. Det är något vi vill undersöka både i smågrupp och i storgrupp. Vi upptäcker att de 2 benta är snabbare. Vi ställer frågan till barnen varför de tror att de är så. Vi är inte intresserade av det som är vetenskapligt rätt utan vi vill få barnen att tänka själva, tro på sina egna idéer och pröva sina teorier. Inget är rätt eller fel. 

 

Mål

 SMERT - specifikt, mätbart, engagerande, realistiskt och tidsatt.


Att barnen ska få möjlighet att utforska dinosaurier och deras samtida miljö med sina olika sinnen. Tanken är att projektet ska hålla på hela vårterminen.

Återkoppling

 Gör en återkoppling en bit in i projektet, där ni beskriver var ni befinner er samt om projektet tagit en ny riktning. 
Återkoppla gärna fler gånger under projektets gång.

Vad som var tänk som ett dinosaurieprojekt tog en lite ny riktning då vi under vårt besök på Naturhistoriska Riksmuseet tittade och lyssnade vi pedagoger in vad barnen pratade om och vad de visade intresse för. Det blev mycket samtal om verkligt/overkligt, död/levande, skelett=död, uppstoppad=levande. Vi ville gå vidare på det spåret genom att prat med barnen om abstrakt och fotorealistisk konst. 

Utvärdering / Reflektion / Analys

 Utvärdera efter avslutat projekt. Reflektera och analysera alla ovanstående områden.

Vårt dinosaurieprojekt har varit levande under hela dagarna, barnens samtal har under dagarna handlat mycket om dinosaurier och hela tiden kopplat det till vad som är verkligt och vad som är overkligt.  Barnen har också engagerat föräldrar då bl a många har haft med sig material hemifrån såsom böcker, dinosaurieskelett och dinosaurier.

Vi har under terminen både haft samlingar med hela gruppen men också haft mindre ”möten” när vi arbetat med vårt dinosaurieprojekt.

Vi har den här terminen arbetat mycket med att delat in barnen i olika projektgrupper och presenterar de olika stationerna för barnen på ett morgonmöte. Vi har fortsatt med i stort sett samma stationer som vi hade förra veckan. Några av barnen har fortsatt på samma station som förra veckan och några har prövat på en ny station. Stationerna har byggt på vårt dinosaurietema och på vårt arbete med verkligt och overkligt. Vi har utöver det vi tidigare skrivit också arbetat med månsand med dinosaurierna där dom bl a skapa olika landskap för dinosaurierna. Dom har också fått ritat av olika dinosaurier med olika sorters material bl a kolkritor och tuschpennor. Ritat av olika dinosauriemotiv på overhead. Sökt kunskap med lärplattan. Vi har en stor barngrupp och ser det som positivt att delat upp dom i mindre grupper med en aktiv pedagog i varje rum. På så sätt kan vi pedagoger stärka, utmana och stötta barnen lättare. Vi vill få barnen att prova på och lita på sin egna förmåga. Att dom har fått pröva på samma station flera gånger har vi sett som något positivt då vi har sett att barnen växt och känt en större tro på sig själva.

Vi pedagoger också tagit lärdom av när ett projekt inte blir som det blir när man exempelvis ställt en viss fråga och inte fått de gensvar som man tror. Då har vi fått tänka om och försökt komma med ett nytt sätt att föra projektet framåt utifrån barnens tankar, intresse och teorier.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: