Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- multiplikation-algoritmen och problemlösning

Skapad 2016-04-27 12:01 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Syftet med undervisningen är att ...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt

Vi tränar tillsammans genom:

- gruppdiskussioner

- Träna tabeller

- Träna digitalt och i mattebok och på arbetsblad

- Diamantdiagnoser

-Arbeta och problematisera olika problemlösningsuppgifter.

Bedömning

Jag bedömer dina aktiviteter i klassrummet samt resultat på olika diagnoser. Se matris.

Matriser

Ma
Matematik- multiplikation-algoritmen och problemlösning

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationsalgoritmen
Du klarar att lösa enkla uppgifter i multiplikation med hjälp av multiplikations-algoritmen.
Du är säker på hur du löser uppgifter i multiplikation med hjälp av multiplikations-algoritmen.
Problemlösning
Att kunna lösa ett problem i flera steg: Lisa och Kalle är tillsammans 4.36 m långa. Lisa är 18 cm längre. Hur lång är respektive barn?
Du klarar enkla problem. Du klarar delvis att lösa problem i flera steg
Du klarar att lösa problem i flera steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: