Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden klass 4 VT-16

Skapad 2016-04-27 12:51 i Bårslövs skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med att utveckla våra förmågor: att söka och samla information, reflektera över det vi läst och kunna kommunicera detta genom att beskriva orsaker och konsekvenser av vikingarnas resor ut i världen.
Grundskola 4 Historia

  • Vilka var orsakerna till att vikingarna började resa ut i världen?

  • Vilka konsekvenser fick detta för människorna?
  • Vilka historiska källor ( bevis ) finns som visar att vikingarna har levt på detta sätt ?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

Kunna förklara orsakerna ( anledningarna) till att vikingarna började resa ut i världen.

Kunna förklara konsekvenserna ( följderna ) detta fick för människorna.

Kunna förklara vad historiska källor är och ge några exempel på detta.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera /reflektera texter i läroboken.
 • Lära oss nya ord och begrepp
 • Se filmer
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: