Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Great Britain

Skapad 2016-04-27 13:34 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Engelska

Vi arbetar med olika material som handlar om Storbritannien och inleder temat med att titta på filmen "Good Night, Mr Tom" och därefter skriva om filmen.

 Eleverna arbetar sedan med texter med olika svårighetsgrad, utifrån sin nivå/sitt önskemål. Texternas innehåll och ord, redovisas muntligt och/eller skriftligt.

Förmågorna som övas är läsa och förstå, lyssna och förstå, kommunikation och skriva.

Innehåll

Syfte

  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Centralt innehåll

  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden
  • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor
  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
  • Samtal och diskussioner samt argumentation

Konkretisering

  • Arbeta med texter och talad engelska, som handlar om Storbritannien
  • Lära sig nya ord
  • Diskutera 
  • Återberätta muntligt och skriftligt

Undervisning/arbetssätt

  • Individuell textläsning och ordinlärning
  • Diskussioner och muntligt återberättande
  • Hörövningar
  • Grammatiska övningar

Bedömning

  • Samtliga delar bedöms i  matrisen under planeringen "Sports"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: