Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Alex Dogboy

Skapad 2016-04-27 13:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett läsprojekt med boksamtal och skriftliga inlämningsuppgifter.
Grundskola 6 Svenska

Alex Dogboy bygger på verkliga händelser, där man får följa pojken Alex som lever som gatubarn i Honduras. Hans tillvaro pendlar mellan hopp och förtvivlan, men en dag förändras hans liv när han hittar en övergiven hundvalp på en soptipp.

 

Vi kommer tillsammans att diskutera boken i mindre grupper. På lektionerna kommer ni att sitta i bestämda läsgrupper där ni ska träna på att läsa högt för varandra, planera er läsning och diskutera innehållet på olika sätt.  

 

 

Innehåll

Undervisningens mål

Du ska träna/utveckla förmågan att:

- formulera dig i tal och skrift.

- ta till dig texters innehåll och analysera innehållet utifrån egna tankar och åsikter.

- planera din läsning.

- arbeta i grupp.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisningens innehåll

Du kommer att få läsa boken Alex Dogboy av Monica Zak.

 • Du och din läsgrupp ansvarar själva för er läsning, dvs. ni måste planera i gruppen så att ni blir klara med läsningen och uppgifterna och kan lämna in dem under torsdagarna. Ni kommer att få tid i skolan att läsa, men om ni inte hinner bli klara i tid så får ni i läxa att göra klart uppgifterna hemma.
 • De skriftliga uppgifterna har olika karaktär och en del är mer reflekterande än andra.
 • Ni kommer även i läsgrupperna ha boksamtal där vi diskuterar bokens innehåll.

 Lässchema

Sidor

Klart till torsdagen vecka

Arbetsblad ”Frågor under läsningens gång”

ska lämnas in på torsdagar enligt nedan

 

3-66             (kapitel 1-13)

 

17

Läxa 1

67-128         (kapitel 14 – 23)

 

ONSDAGEN v. 18

Läxa 2

129-182       (kapitel 24 – 32)

 

19

Läxa 3

183-203       (kapitel 33 –

                       efterord)

 

20

Läxa 4

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser

Sv
Alex Dogboy

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. .
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Skriva texter
Skriva texter Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: