Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska vt16 planering Modersmålsenheten Mölndal

Skapad 2016-04-27 15:19 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Språkbruk

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Konkretiserade mål för eleven

Elever kan läsa olika  texter i sitt modersmål och visa en bra läsförståelse.
Elever kan använda olika begrepp för att uttrycka åsikter och kunskaper.
Elever kan beskriva olika bilder med egna ord.
Elever kan diskutera det de har läst och ställa frågor till varandra.

Elever kan översätta och jämföra mellan texter på franska och på svenska.

Undervisning och arbetsmetoder

Så här kommer vi att jobba
 
Vi kommer att läsa olika texter och skapa diskussion om det vi har läst.
Eleverna kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna upplevelse.
Vi kommer att arbeta med synonymer och motsatser för att öka elevernas ordförråd.

Vi ska arbeta med översättning och jämförelse av olika texter.

Eleven har uppnått målen när...

Han kan uttrycka sina känslor, åsikter och kunskaper med hjälp av olika ord och begrepp.

Han ska vara delaktig i klassens diskussioner.

 Han ska översätta och jämföra mellan olika texter på franska och på svenska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: