Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VIrkning

Skapad 2016-04-27 15:56 i Tegelbruksskolan Falun
Under 4-6 veckor ska du arbeta med att lära dig virka. Du väljer själv vilket föremål du vill göra. Du lär dig handgreppen i virkning genom att läraren visar dig, och du ska träna på att följa en skriftlig arbetsbeskrivning. Du ska planera ditt arbete i din slöjddagbok och slutligen utvärdera arbetet när du är färdig.
Grundskola 4 Slöjd

Syftet med uppgiften i slöjden

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 

 • använda din skicklighet i en process där tanke och handling samverkar

 • formge och göra föremål i virkteknik

 • förstå och använda dig av slöjdtermer som beskriver olika maskor inom virkteknik

 • analysera och värdera arbetsprocessen

Övergripande mål i uppgiften

 • Använda det svenska språket i tal och skrift

 • Lösa problem och att omsätta idéer på ett kreativt sätt

 • Använda dig av matematiskt tänkande i vardagslivet

 • Kunskaper om kulturarvet

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Du kommer att få undervisning i :

 

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Du ska få kännedom om virkningens historia och vilka material man vanligtvis använder till olika föremål i denna teknik. Du får träning i att virka och samt olika ämnestermer.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Du väljer modell från färdiga mönster eller egen idé som du formger, överväger och framställer. Du skriver om ditt arbete i din slöjddagbok och berättar för klassen vad du valt att göra.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: Du tränar dig i hur olika kombinationer av färger påverkar föremålets estetiska uttryck.

 • Slöjden i samhället: Vi kommer att tala om olika material och deras användning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Du kommer att få undervisning i :

 

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Du ska få kännedom om virkningens historia och vilka material man vanligtvis använder till olika föremål i denna teknik. Du får träning i att virka och samt olika ämnestermer.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Du väljer modell från färdiga mönster eller egen idé som du formger, överväger och framställer. Du skriver om ditt arbete i din slöjddagbok och berättar för klassen vad du valt att göra.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: Du tränar dig i hur olika kombinationer av färger påverkar föremålets estetiska uttryck.

 • Slöjden i samhället: Vi kommer att tala om olika material och deras användning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läraren kommer att bedöma följande kunskaper i slöjd:

 • Du kan följa instruktioner

 • Du försöker genomföra tekniken och göra ett arbete färdigt

 • Du kan motivera dina val

 • Hur du utvecklar din idé

 • Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats

Det betyder att du måste:

Anteckna/redovisa regelbundet i din slöjddagbok de idéer/val/ förändringar som du gör.

 

Lycka till med ditt slöjdande!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: