Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUNTLIG BOK - OCH DISKUSSIONSUPPGIFT ÅK 8

Skapad 2016-04-27 21:24 i Gullstensskolan äldre Gullspång
En muntlig bokuppgift, redovisad i mindre grupp. Upplägg liknande NP åk 9.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

För att utveckla svenskan är det viktigt att läsa ofta, det är även viktigt att samtala kring olika typer av texter. Ibland läser vi gemensamt, ibland enskilt. För några veckor sedan hade vår skolbibliotekarie bokprat i klassen och ni lånade böcker. Nu har det gått några veckor och det har blivit dags att presentera boken för några av dina klasskamrater. Denna gång ska du diskutera bokens ämne i en mindre grupp, på ett sätt som även ger dig bra övning i hur det muntliga nationella provet i svenska/svenska A går till.

Innehåll

Avsnitt 4

Vi arbetar med att utveckla följande förmågor

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Presentation av uppgiften

Förberedelse:

 • Läs en bok.

 • Förbered en kort presentation av boken. (Handling, viktiga karaktärer, språk, miljö, vad du tycker om boken.) Tänk på att presentationen inte får överskrida den utsatta tiden.

 • Träna på din presentation så att du kan tala fritt vid redovisningstillfället. (Stödord är okej.)

 • Förbered en övergripande diskussionsfråga till din samtalsgrupp. Frågan ska vara av allmänt intresse och den ska kunna besvaras oavsett om man har läst boken eller inte. Du ska lämna in din fråga till mig, senast lektionen före ditt boksamtal. Förbered även följdfrågor.

   

Vid boksamtalet:

Ni kommer att vara ca sex personer/grupp och alla i gruppen kommer att turas om att vara samtalsledare. När det är din tur ska du:

 1. Presentera din bok. (Max två minuter)

 2. Presentera din diskussionsfråga för gruppen.

 3. Diskussionsdel: gruppen diskuterar din fråga. Du är samtalsledare och fördelar ordet. Om det behövs, ställ följdfrågor som leder samtalet vidare. Tänk på att alla i gruppen ska få möjlighet att delta i samtalet. (Max fem minuter)

 4. Avsluta samtalet genom att försöka sammanfatta vad ni har kommit fram till. (Max en minut)

 

Den totala tiden för din redovisning och diskussionen av din fördjupningsfråga är alltså max 8 minuter.

Bedömning

En lärare kommer att vara med och bedöma presentationen och diskussionen. Tänk på att det är lika viktigt att leda samtalet som att delta i diskussionen. 

För bedömning: se även matris.

Matriser

Sv SvA
Muntlig bok- och diskussionsuppgift åk 8

Moment: presentera

E
C
A
Innehåll
Du berättar om boken och framför åsikter om texten. Du använder enkla och till viss del underbyggda argument Du presenterar diskussionsfrågan.
Du berättar om boken och framför åsikter om texten. Du framför åsikter om texten och använder utvecklade och relativt väl underbyggda argument Du presenterar diskussionsfrågan.
Du berättar om boken och framför åsikter om texten. Du framför åsikter om texten och använder välutvecklade och väl underbyggda argument Du presenterar diskussionsfrågan.
Kommunikation
Du visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Du använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt. Du använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt. Du använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Språk
Denna språkliga bedömning gäller alla tre områdena (presentera, leda diskussion och delta i diskussion).
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk (sva)
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. (sva)
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. (sva)

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Du initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet. Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du gör ett försök till sammanfattning av diskussionen. Du avslutar diskussionen inom tiden.
Du initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet. Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt Du återför diskussionen till ämnet vid behov Du gör en rimlig sammanfattning av diskussionen Du avslutar diskussionen inom tiden.
Du initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet. Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt Du återför diskussionen till ämnet vid behov Du gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen Du avslutar diskussionen inom tiden.

Delta i diskussionen

E
C
A
Kommunikation
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt Du praktiserar turtagning till viss del Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang. Du använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd (sva)
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt. Du praktiserar turtagning relativt väl. Du klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang. Du använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du praktiserar turtagning väl. Du klarar väl att tala tydligt och visa engagemang. Du använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd (sva)
Innehåll
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: